Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: VÁLKY

Aktuální číslo

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

války tvoří velkou část „klasického dějepisu“. Pozornost se soustředí na jejich průběh, klíčové okamžiky či osobnosti. Mnohem méně se mluví o důsledcích, o jejich „dlouhém trvání“ – o jejich vlivu na mechanismy fungování myšlení i společnosti. Příklad za všechny žijeme právě dnes. Dlouhé stíny studené války: nedůsledně prosazované a přijímané demokratické hodnoty, rozdělená společnost, napjaté vztahy mezi Západem a Ruskem…

Na to, jak války proměňovaly naše životy, se zaměřil i autorský kolektiv červnového tematického bloku. Hluboký otisk válečných zkušeností hledali autoři a autorky ve zkoumání vlivu na pojetí mužnosti i na roli žen a také na propojení mytologie a propagandy. Pokud vás téma zaujme, můžete se vydat na výstavu Tváře války do Náprstkova muzea v Praze (shodou okolností nedaleko ďasovské redakce); výstava vznikla ve spolupráci s Markétou Křížovou, editorkou tematického bloku prezentovaného v tomto čísle. Pro předplatitele chystáme také komentované prohlídky.

Protože rozvolňování protiepidemických opatření začalo až uprostřed příprav tohoto čísla, nemohli jsme bohužel ani letos připravit přílohu Léto s historií. Navíc ani muzea, galerie či další pořadatelé letních aktivit spojených s prezentací dějin nemají mnohdy do poslední chvíle jasno, zda a jak akce proběhnou. Využijeme proto sociální sítě a o zajímavých akcích i o výše zmíněných komentovaných prohlídkách vás budeme informovat touto cestou (a newslettery).

A pak už zbývá jen čtení. Nezapomeňte si vzít s sebou na cesty ĎaS.

Léto podle vašich představ

vám za redakci přeje

Iveta Coufalová

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz