Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: VÁLKY

Aktuální číslo

Metro Mabillon

Metro Mabillon

Zdeněk HOJDA

STANICE DESÁTÉ LINKY PAŘÍŽSKÉHO METRA, jejíž vstup se nachází na rohu bulváru Saint-Germain a Rue du Four, nese jméno Jeana Mabillona, benediktinského mnicha, zakladatele vědecké diplomatiky a dalších pomocných věd historických. Pro odpověď, proč právě tato stanice, si musíme dojít doslova přes ulici. Do kostela Saint-Germain- -des-Prés (svatý Heřman Na Lukách), jednoho z nejstarších a nejvýznamnějších pařížských kostelů. Založen byl Childebertem I. už v polovině 6. století a stal se pohřebištěm merovejských králů a též místem uložení ostatků svatého Germaina, pařížského biskupa a Childebertova kaplana, jemuž byl v 8. století zasvěcen. Zdejší benediktinské opatství získalo znovu na významu v 17. století, kdy se jako mateřský klášter maurinské kongregace stalo jedním z velkých intelektuálních center Francie. Právě tady působil od roku 1664 Jean Mabillon a zde také přesně před 340 lety dokončil své dílo De re diplomatica libri VI, v němž za pomoci jemných kritických nástrojů obhájil pravost několika nejstarších listin kláštera Saint-Denis. Dílo, jehož znalost vštěpoval mnoha generacím svých studentů tento měsíc devadesátiletý profesor Ivan Hlaváček, kterému chci tyto řádky věnovat.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz