Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: VÁLKY

Aktuální číslo

České stavovské povstání

Slavatové

Nábožensky rozdělený rod na prahu třicetileté války
Josef HRDLIČKA

Reformace zásadně ovlivnila šlechtickou konfesionalitu a učinila z víry podstatnou součást identity urozených. Projevy této proměny je možné sledovat v různých oblastech šlechtické každodennosti, včetně náboženského rozdělení jednotlivých rodů. Přestože některé se i po více generací dokázaly přidržet jedné věrouky, častější byly případy, kdy se členové jednoho rodu hlásili k odlišným vyznáním. Obvyklé to bylo u početných rodů s několika rodovými liniemi. Právě víra výrazně ovlivnila i politickou činnost šlechty ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz