Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Ferdinand Tyrolský

Aktuální číslo

Rozloučení

Historik mnohostranných zájmů a úchvatný inspirátor

Nad nedávným odchodem Josefa Války
Libor JAN

První vědecká práce Josefa Války (13. 7. 1929 až 13. 5. 2017) vyšla v roce 1952 v Časopisu Matice moravské a zabývala se sociálními poměry na uherskobrodském panství v 17. století. Mladý historik zde využil urbáře a vrchnostenské prameny, které ukazovaly svět poddaných i jejich vztah k vrchnosti a chod celého šlechtického velkostatku. Uherský Brod a místní rodák Komenský se Josefu Válkovi měli stát důležitými tématy na životní cestě.

...

‣Více

Do „světa bez hranic“

Odchod Jaromíra Homolky
František ŠMAHEL

Jaromír Homolka v tichosti opustil své nebližší, přátele, kolegy i početné žáky 27. května 2017. Jak to přijde, že z veřejných zdrojů se lze dozvědět o tomto nad jiné významném historikovi umění tak málo? Ve Wikipedii naleznete jen pár životních dat. Dozvíte se sice, že se narodil 16. května 1926 ve Zvolenu, nic však o jeho studiích a působení. Také jeho bibliografii budete dlouho hledat. Poněkud to překvapuje u badatele ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz