Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Ferdinand Tyrolský

Aktuální číslo

Historik mnohostranných zájmů a úchvatný inspirátor

Historik mnohostranných zájmů a úchvatný inspirátor

Nad nedávným odchodem Josefa Války
Libor JAN

První vědecká práce Josefa Války (13. 7. 1929 až 13. 5. 2017) vyšla v roce 1952 v Časopisu Matice moravské a zabývala se sociálními poměry na uherskobrodském panství v 17. století. Mladý historik zde využil urbáře a vrchnostenské prameny, které ukazovaly svět poddaných i jejich vztah k vrchnosti a chod celého šlechtického velkostatku. Uherský Brod a místní rodák Komenský se Josefu Válkovi měli stát důležitými tématy na životní cestě.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Dykova 15
101 00 Praha 10

Kontakty

E-mail
das@nln.cz
Telefon
224 220 191

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz