Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Ferdinand Tyrolský

Aktuální číslo

Inscenace tureckého nebezpečí v turnajích Ferdinanda Tyrolského

Inscenace tureckého nebezpečí v turnajích Ferdinanda Tyrolského

Miroslav ŽITNÝ

Při prohlídce zámku Ambras upoutají návštěvníky ve zbrojnici turnajové zbroje, které společně se sbírkou výstroje, alegorických masek a trofejí z protitureckých bojů na chorvatsko- uherské frontě otevírají pohled do myšlenkového světa prostředního ze tří synů Ferdinanda I. a Anny Jagellonské. Během jeho dvacetiletého místodržitelského působení v Království českém se mohli urození muži setkávat s promyšleným a soustavně budovaným nábožensko-politickým programem habsburské dynastie, jehož cílem bylo upevnit mnohonárodnostní podunajskou monarchii a odvrátit sílící expanzi osmanských Turků s využitím oživených ideálů křesťanského rytířství.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz