Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Ferdinand Tyrolský

Aktuální číslo

Drahocenné objekty ze zlata, handštajny či slonovina

Drahocenné objekty ze zlata, handštajny či slonovina

Ke kunstkomoře Ferdinanda Tyrolského
Beket BUKOVINSKÁ

Fenomén kunstkomor výstižně charakterizoval historik umění a kurátor vídeňské kunstkomory Paulus Rainer, podle něhož vzešly ze studiola italských humanistů a tvořily místo pro studium a kontemplaci, prostor pro údiv, estetický zážitek a zdroj poznání. S encyklopedickým záměrem shromážděné objekty měly představovat pokud možno všechny výtvory přírody, lidské umělecké dovednosti i duševní síly, být uspořádány a uvedeny do vzájemných souvislostí.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz