Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Ferdinand Tyrolský

Aktuální číslo

O knihovně Ferdinanda Tyrolského

O knihovně Ferdinanda Tyrolského

Ivo PURŠ

Knihovna Ferdinanda Tyrolského byla v době svého vzniku, tedy po polovině 16. století, jednou z nejdůležitějších biblioték ve střední Evropě. Její počátek lze klást již do období, kdy arcikníže působil jako místodržitel v Království českém. K podstatnému rozšíření knihovny došlo po roce 1567. Tehdy se její vlastník stal na základě závěti svého otce vládcem v Tyrolsku a Předních Rakousích.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz