Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Ferdinand Tyrolský

Aktuální číslo

Do „světa bez hranic“

Do „světa bez hranic“

Odchod Jaromíra Homolky
František ŠMAHEL

Jaromír Homolka v tichosti opustil své nebližší, přátele, kolegy i početné žáky 27. května 2017. Jak to přijde, že z veřejných zdrojů se lze dozvědět o tomto nad jiné významném historikovi umění tak málo? Ve Wikipedii naleznete jen pár životních dat. Dozvíte se sice, že se narodil 16. května 1926 ve Zvolenu, nic však o jeho studiích a působení. Také jeho bibliografii budete dlouho hledat. Poněkud to překvapuje u badatele a univerzitního profesora, jenž podle mínění mnohých upevnil základy domácí uměnovědné medievistiky, zvláště pak té, jež se zabývá křesťanským uměním.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Dykova 15
101 00 Praha 10

Kontakty

E-mail
das@nln.cz
Telefon
224 220 191

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz