Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Marie Terezie

Aktuální číslo

Z knižních pokladů

Delectare et docere

Národní knihovna České republiky ukrývá ve svém fondu nepřeberné množství knih. Mnohé z nich již prošly staletími a čas do nich vepsal své nesmazatelné stopy. A právě těmto knižním pokladům se budeme v této rubrice na stránkách ĎaSu věnovat.

Psát budeme jak o knihách rukopisných, tak o knihách vzešlých tiskem, tedy o prvotiscích a starých tiscích. Zaměříme se na období od počátků písemnictví až do 19. století. Projdeme různými etapami ...

‣Více

Osudy nejslavnějšího autografu Bohuslava Balbína

Alena RICHTEROVÁ

Mezi vzácnými svazky v depozitářích historických knihoven nalézáme rukopisy svým vnějším uspořádáním velmi nenápadné, skoro by se dalo říci až ledabylé, o to však mnohdy cennější obsahem – autografy významných děl našeho písemnictví. Bohuslav Balbín (1621−1688) patří jistě k osobnostem, jejichž jméno známe všichni ze školních učebnic, i když dlouhá léta v nich býval charakterizován značně zjednodušujícím klišé jezuita, ale vlastenec, jako by jeho příslušnost k řádu bylo třeba nějak ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz