Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Marie Terezie

Aktuální číslo

Osudy nejslavnějšího autografu Bohuslava Balbína

Osudy nejslavnějšího autografu Bohuslava Balbína

Alena RICHTEROVÁ

Mezi vzácnými svazky v depozitářích historických knihoven nalézáme rukopisy svým vnějším uspořádáním velmi nenápadné, skoro by se dalo říci až ledabylé, o to však mnohdy cennější obsahem – autografy významných děl našeho písemnictví. Bohuslav Balbín (1621−1688) patří jistě k osobnostem, jejichž jméno známe všichni ze školních učebnic, i když dlouhá léta v nich býval charakterizován značně zjednodušujícím klišé jezuita, ale vlastenec, jako by jeho příslušnost k řádu bylo třeba nějak omlouvat. Člen Tovaryšstva Ježíšova, historik, spisovatel, básník a dramatik, teoretik literatury a rétoriky, oblíbený pedagog si již za svého života svým obsáhlým dílem vydobyl uznání jako český Livius daleko za našimi hranicemi. V Čechách předznamenala jeho historická a vlastivědná díla počátek moderního dějepisectví a většiny příbuzných oborů.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz