Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Marie Terezie

Aktuální číslo

Marie Terezie

Marie Terezie

Zakladatelka moderní monarchie
Editor tématu: Ivo Cerman

„Jaké uspokojení pro Rozum, když viděl, že Osvícenství je ve Vídni tak dobře využito a jeho rady tak dobře pochopeny!“

Louis-Antoine Caraccioli, Cesta Rozumu po Evropě, Brusel 1772.

„Její zuby bílé, její pleť čistá a průsvitná svědčily o pevném zdraví a rovnováze mravní. (…) Byla příliš ženou, mnohem více než připouštějí úřední její životopisci, pravá měšťanka německá XVIII. století; rozumná a pilná hospodyně, něžná manželka, žáru její lásky dostačovalo manželství a svou mírnou obrazotvorností nezabloudila nikdy ve sny zapovězené.“

Ernest Denis, Čechy po Bílé hoře, sv. I/3, Praha 1902.


CHRONOLOGIE

1740 Začátek vlády Marie Terezie – války o dědictví rakouské

1741–1742 Praha okupována bavorsko- francouzskou armádou

12. 5. 1743 Korunovace Marie Terezie českou královnou

1744, září Pruská okupace Prahy, židovský pogrom

1748 Cášský mír – konec války

1748–1749 Reformy státní správy Fridricha Viléma Haugwitze

1752–1754 Reformy univerzit, zavedení přirozeného práva

1756 Poslední porod Marie Terezie ve věku 39 let

1756–1763 Sedmiletá válka

1763 Zřízení katedry politických a kamerálních věd ve Vídni (Josef Sonnenfels)

1763 Karl Heinrich Seibt profesorem morálky a krásných věd v Praze

1765 Smrt Františka Štěpána Lotrinského, manžela Marie Terezie

1766 Josef II. (25 let) spoluvladařem – diskuse s matkou o reformách

1770–1772 Hladomor v českých zemích

1773 Zrušení jezuitského řádu

1773 „Testament“ Marie Terezie (projekt reforem)

1774, 6. 12. Všeobecný školní řád (Johann Ignác Felbiger)

13. 8. 1775 Nevolnické povstání – poddanský patent

21. 12. 1867 Prosincová ústava – Rakousko-Uhersko se mění v konstituční monarchii a liberálové začínají oceňovat Marii Terezii jako zakladatelku moderní monarchie

1866–1879 Alfred Arneth píše Dějiny Marie Terezie – objevuje její vnitřní reformy státní správy

1888 Vztyčen pomník Marie Terezie ve Vídni – oslavuje ji jako reformátorku státu, věd a umění; autorem programu je Arneth

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz