Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Marie Terezie

Aktuální číslo

PŘÍLOHA komiks a dějepis

PŘÍLOHA komiks a dějepis

Jak komiks ovlivňuje současnou historickou kulturu? V čem je komiksový pohled na minulost specifický? Jak lze komiks využít ve škole?

Komiks jako vyprávění o minulosti

Barbora PÝCHOVÁ, Čeněk PÝCHA

Promýšlení vztahu komiksu a historie může rámovat otázka, zda komiksová produkce přispívá k trivializaci historie, dělá z vážné historie pokleslou zábavu a nebezpečně zjednodušuje, či zda může naše chápání minulosti naopak obohatit?

...


Komiks pod lavicí?

Vojtěch RIPKA, Kamil ČINÁTL

Nakolik je komiks součástí školní výuky? V českém prostředí se zatím využívá spíše opatrně, zatímco například v Německu (resp. jeho západní části) představoval pevnou součást kurikula již od počátku sedmdesátých let. České pokusy o využití komiksu ve škole zatím ulpívají na povrchu a drží se na okraji tradičních metod a žánrů.

...


Jak funguje komiks ve škole?

Kamil ČINÁTL

Jak bylo ve škole? Normálně. To je asi nejčastější odpověď na tuto často kladenou otázku. Získat konkrétně podložené informace o školní praxi není jednoduché. I v případě představ o využití komiksu ve výuce se často pohybujeme na úrovni odhadů.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz