Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Marie Terezie

Aktuální číslo

Jen pro peníze?

Jen pro peníze?

Pražské židovské elity 19. století ve skupinové biografii
Martina NIEDHAMMER

Portheimka je dnes v Praze dobře známá jako galerie a kavárna na Smíchově. Avšak málo Pražanů ví, že dostala své jméno od bratrů Porgesů, kteří v roce 1828 tuto usedlost získali a vzápětí začali na pozemku zakládat novou továrnu. Porgesové (z Portheimu) jsou jednou z pěti rodin textilních továrníků, jimž se ve svém výzkumu věnuji a analyzuji jejich prostřednictvím odborné i soukromé okolí, kontakty a loajality (vazba na jednotlivá místa) pražských židovských vyšších vrstev v 19. století.

Historické bádání vykresluje často obraz příslušníků vznešeného, velmi majetného židovského ekonomického měšťanstva habsburské monarchie na sklonku 18. a v 19. století jednostranně. Někdy v něm převažují asimilační, popřípadě akulturační paradigmata, která z participace židovských elit na společenském životě a kultuře nežidovské většinové společnosti takřka nutně vyvozují ztrátu židovského sebepojetí. Diferencovaná analýza toho, jak osoby tohoto okruhu komplexně chápou samy sebe i to, co je cizí, tedy analýza nezbytná k lepšímu pochopení jejich vazeb a závazků, přitom často chybí.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz