Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Technika, Evropa a studená válka

Aktuální číslo

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Iveta Coufalová

vypadá to jako drobnost – sladění různých technických a technologických detailů. Ovšem právě díky kompatibilnosti systémů (například v dopravě) na Západě a Východě Evropy probíhal po pádu železné opony vývoj v řadě oblastí plynuleji. A jak bylo „propojení“ evropského kontinentu mezi východním a západním blokem uváděno v praxi během studené války? Nebyl to protimluv? Na tento výzkum se soustředí mezinárodní vědecký tým soustředěný kolem nizozemského historika Johana Schota, mimo jiné editora knižní řady Utváření Evropy (Making Europe) o nejrůznějších aspektech technické a technologické spolupráce v rámci Evropy. Rozhovor s ním pro lednový tematický blok vedl Jiří Janáč, který oslovil své kolegy a připravil sérii čtyř článků přibližující formy spolupráce v Evropě po roce 1948 v oblastech automobilového průmyslu, výpočetní techniky, letecké dopravy a železniční sítě.

První číslo v novém roce je rovněž příležitostí představit co možná nejvíce z ďasovských rubrik. I to se vydařilo – na následujících stránkách vstoupíte do dalšího ročníku s Historikem na cestách, budou k vám i nadále promlouvat šlechtická sídla (Řeč šlechtických sídel), navštívíte zajímavá muzea (Expozice), připomenete si další český, resp. československý film, který prošel digitalizací (Filmové dědictví), dozvíte se nové souvislosti o životech hrdinek a hrdinů (Hrdinky/ Hrdinové)… A samozřejmě budeme přinášet zasvěcené recenze knih, výstav i dalších počinů, které souvisejí s dějinami.

I nadále jsme rádi, že ĎaS čtete.

Dobrý rok i ročník vám za redakci přeje

Iveta Coufalová

Kontakt

Dějiny a současnost

Dykova 15
101 00 Praha 10

Kontakty

E-mail
das@nln.cz
Telefon
224 220 191

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz