Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Technika, Evropa a studená válka

Aktuální číslo

Technika, Evropa a studená válka

Technika, Evropa a studená válka

Propojení, přizpůsobení, spolupráce
Editor tématu: Jiří Janáč

CHRONOLOGIE

1947 Trumanova doktrína

1950 Omezení účasti Československa v mezinárodních organizacích

1951 Západem vynucené zrušení letů Československých aerolinií na Západ

1952 Spuštění mezinárodního železničního režimu sovětského bloku jako paralely k evropskému systému

1953 Zemřel J. V. Stalin

1955 První celoevropská konference o počítačové technice v Darmstadtu za účasti expertů z Východu i Západu

1957 Rozhodnutí zpětně sladit evropský a socialistický železniční režim

1960 Zahájení výstavby nového závodu v Mladé Boleslavi ve spolupráci se západními firmami a experty

1965 Rozhodnutí o vývoji socialistického počítače (JSEP) jako kopie amerického IBM System/360

1970 Vstup SSSR do ICAO a dovršení integrace socialistického bloku v mezinárodní organizaci leteckého provozu


„Vývoj mezinárodní hospodářské spolupráce vyžaduje, aby orgány RVHP hledaly, navrhovaly a volily takové formy spolupráce, které by umožňovaly těm kapitalistickým zemím, jež mají zájem o spolupráci se socialistickými zeměmi, s nimi spolupracovat. Například pořádání mezinárodních vědeckých konferencí, zřizování společných komisí pro řešení vybraných problémů apod. (…) Pro evropské socialistické země je z kapitalistických mezinárodních organizací nejdůležitější hospodářská komise OSN pro Evropu. Usnesením IV. zasedání RVHP bylo doporučeno zvýšit aktivitu v mezinárodních organizacích. (…) Za uplynulé dva roky se ukázalo, že usnesení bylo správné. (…) Aktivní účast dává možnost získat cennou pomoc (…) odbouráváním diskriminačních překážek a zvyšováním znalostí o pokrokové technice cestou vzájemné výměny zkušeností. (…) Dohodnutý postup a aktivní účast expertů socialistických zemí (…) umožní využít a aktivně ovlivnit (...) zpracování těch otázek, které jsou pro naše země důležité (mechanizace, některé druhy dopravy aj.)…“

Teze projevu vedoucího československé delegace na 7. zasedání RVHP, 14. května 1956 (in: Karel Kaplan, Československo v RVHP 1949−1956, Praha 1995, s. 495−512, zde 509−510)

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz