Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Technika, Evropa a studená válka

Aktuální číslo

Socialistický blok na železničních kolejích

Socialistický blok na železničních kolejích

Československé železnice mezi západní Evropou a Sovětským svazem
Jiří JANÁČ

Po pádu železné opony probíhaly ve východoevropských zemích bývalého socialistického bloku včetně Československa rozsáhlé změny, ideologicky zaštítěné metaforou návratu do Evropy. Do Evropy symbolizované Evropským hospodářským společenstvím, které zrovna procházelo transformací v Evropskou unii. Jakkoliv byla politická jednání zdlouhavá a složitá, v určitém směru se návrat do Evropy odehrál de facto okamžitě a bez obtíží. Stačilo otevřít hranice a lidé, zboží a informace mohli bez větších technických obtíží cirkulovat mezi Československem a Evropou. Na obou stranách železné opony platily stejné technické standardy telefonních, poštovních, železničních a jiných sítí, a také stejná pravidla jejich užívání v mezinárodním styku, formulovaná na půdě nejrůznějších mezinárodních expertních organizací. Z hlediska materiálních infrastruktur totiž Československo Evropu nikdy tak docela neopustilo, a nemuselo se do ní proto obtížně vracet. Naopak, a do značné míry i zásluhou jednotlivých techniků a inženýrů, zůstávalo po celé období studené války aktivní při vytváření evropských infrastrukturních sítí a standardů.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz