Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Technika, Evropa a studená válka

Aktuální číslo

„České kružítko“

„České kružítko“

Poznámky ke kariéře obrazové šifry z vídeňské zlodějské hantýrky
Rudolf JAWORSKI

Dnes již téměř neznámé německé, respektive rakouské rčení einen böhmischen Zirkel schlagen (roztáhnout české kružítko – ve smyslu něco ukrást a nezákonně si přivlastnit) se nejspíše začalo nejdříve používat v kruzích vídeňských zlodějů a podvodníků, již v 19. století však bylo běžné v celém německojazyčném prostoru habsburské monarchie i v jižním Německu. Původně se jednalo o němé gesto, které napodobuje opsání kružnice kružítkem: Pravý palec namířený kolmo dolů představuje střed nasazeného ramena kružítka, ostatní čtyři prsty podobně jako druhé rameno opisují oblouk kružnice a špičkami se napojují na dlaň, jako by něco shrabovaly.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz