Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Technika, Evropa a studená válka

Aktuální číslo

Rozhněvaný bílý dějepisec

Rozhněvaný bílý dějepisec

Vlastimil Vondruška jako zručný řemeslník a populista
Vojtěch BAŽANT, Martin ŠORM

Vlastimil Vondruška vyniká ve výrobě historického skla a čtivých románů. Jeho tvorbou se ĎaS dosud kriticky nezabýval, historické romány nás baví a ze skla pijeme rádi. V posledních letech však tento bývalý etnograf z Národního muzea a Československé akademie věd porušil pravidla hry a začal provozovat něco nebezpečného: nezdráhá se vystupovat jako historik s oprávněním vyjadřovat se kvalifikovaně k dění v současném světě. Jeho hojně provozované analogie mezi minulostí a současností jsou často mylné a vulgární. Zaštiťuje je ale mýtem o svém dějinném poznání, autoritou pramenů a zkušeností. Své názory na problémy současného světa rád prezentuje na besedách a v médiích, souborně je vydal i v knize Breviář pozitivní anarchie (MOBA, Brno 2016). Název vysvětluje jako rebelský akt snoubící dodání naděje, zálibu ve středověké kultuře a odpor k autoritám a „ideologiím“. Zatímco na první položku většinou zapomíná, ohlášená nedůvěra k autoritám se paradoxně projevuje hojnými citacemi slavných postav, jimiž svá sdělení systematicky podpírá.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Dykova 15
101 00 Praha 10

Kontakty

E-mail
das@nln.cz
Telefon
224 220 191

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz