Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Technika, Evropa a studená válka

Aktuální číslo

Kompasová střelka

Kompasová střelka

Lexikální databáze humanistické a barokní češtiny

Přestože jsou barokní a humanistické texty srozumitelné i dnešnímu člověku, obsahují slova dnes už nepoužívaná nebo mající v současné době jiný význam, než jaký měla dříve. Dnes již nikterak novou, ale zato zásadní a pro badatele českého raného novověku velmi užitečnou elektronickou databází, přístupnou po registraci a zřízení uživatelského účtu, je Lexikální databáze humanistické a barokní češtiny (http://madla. ujc.cas.cz). Podává elementární přehled o české slovní zásobě mezi lety 1500–1780 a rozšiřuje a prohlubuje její celkový obraz ustavený především Slovníkem česko-německým Josefa Jungmanna. Protože slovník barokní a humanistické češtiny neexistuje, je databáze jedinou lexikální pomůckou pro studium literárních památek daného období. Projekt byl zahájen v roce 2005 jako reakce na volání po soustavném zpracování středněčeské (češtiny střední doby) slovní zásoby. Základ databáze byl vytvořen digitalizací lístkové kartotéky jazykovědce Zdeňka Tyla uložené v oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR; poté se rozšiřovala výběrovou excerpcí z literárních památek a nejrůznějších listin. Všechny záznamy jsou opatřeny několika údaji o excerpované lexikální jednotce a jejím prameni, takže v databázi je možno snadno vyhledávat i listovat.

Dřevěné kostely v České republice

Stránky věnované dřevěným kostelům a kaplím v České republice (http://drevenekostely.tode.cz) jsou výsledkem dlouhodobého zájmu Josefa Šebetovského o dřevo jako materiál, technologie jeho zpracování a způsoby jeho užití v praxi. Jeho záliba vznikla ve Frenštátu pod Radhoštěm, v jehož blízkém okolí se nachází celá řada dřevěných staveb, včetně těch sakrálních – zejména zvoniček, kaplí a kostelů. Později se jeho pozornost přesunula na celou Českou republiku. Spoluautorů a dodavatelů podkladů je celkem pětatřicet. Jednoduchá a přehledná databáze umožňuje vyhledávání podle jednotlivých krajů na interaktivní mapě, v seznamu všech položek či v chronologickém sledu podle data výstavby katalogizovaných objektů. Každý záznam obsahuje fotogalerii stavby a krátký stavebně-historický text, čerpaný z odborné literatury o dřevěných kostelech v různých regionech. Ačkoli to na stránkách není výslovně uvedeno, jejich autor by se jistě nebránil dalším podnětům a obohacením dosavadních záznamů – kontakt je připojen. Kromě tohoto projektu se Josef Šebetovský věnuje i databázi rotund a čtyřem trojmezím v ČR.

- jom –

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz