Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Technika, Evropa a studená válka

Aktuální číslo

knihy (recenze)

Stalin

Nový životopis
Daniela KOLENOVSKÁ

Oleg CHLEVŇUK

Stalin / Nový životopis

Přeložila Zlata Kufnerová, Paseka, Praha 2016, 432 s., 449 Kč, ISBN 978–80–7432–684–4


Oleg Chlevňuk patří dnes k předním znalcům sovětských dějin. On a Oleg Budnický tvoří na moskevské Vysoké škole ekonomiky tandem schopný určovat tón ruského i mezinárodního diskurzu. Když se rozhodl přijmout výzvu narůstajících spekulací o sovětském vůdci a vydat Stalinův politický životopis, byla to mimořádná událost. Chlevňuk připouští, že ...

‣Více

Trident 1475

Rituální vražda před soudem
Daniel SOUKUP

Ronnie PO-CHIA HSIA

Trident 1475 / Rituální vražda před soudem

Přeložila Zuzana Fritschová, Argo, Praha 2015, 160 s., 238 Kč, ISBN 978–80–257–1490–4


Kniha Ronnieho Po-chia Hsii neztrácí ani po více než dvaceti letech od svého anglického vydání na atraktivitě a čtivosti. Lze dokonce říci, že mezi studiemi věnujícími se středověkému protižidovskému násilí představuje dnes již klasickou četbu, která je navíc přístupná i širšímu neodbornému publiku. Podstatou tridentské ...

‣Více

A(bs)trakce

Čechy mezi centry modernity 1918–1950. Nejen o vztazích volného a užitého umění
Tomáš WINTER

Hana ROUSOVÁ

A(bs)trakce / Čechy mezi centry modernity 1918–1950. Nejen o vztazích volného a užitého umění

Arbor vitae a Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Řevnice – Praha 2015, 220 s., 990 Kč, ISBN 978–80–7467–074–9 (Arbor vitae), ISBN 978–80–87989–07–4 (VŠUP)


Knihy Hany Rousové vynikají tematickou novostí a specifickým interpretačním přístupem, jemuž nelze upřít originalitu a svěžest pohledu. Platí to i o práci ...

‣Více

Meditace a modlitba v literatuře raného novověku

Jan MALURA

Meditace a modlitba v literatuře raného novověku

Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava 2015, 278 s., 220 Kč, ISBN 978-80-7464-698-0


Jak konstatuje sám autor, barokní literatura se obvykle charakterizuje nedostatkem výrazných beletristických výkonů a převahou textů s účelovou, tedy především náboženskou orientací. Jelikož účelovost mívá v literatuře konotace negativní a náboženská orientace textu dnes mnohdy evokuje schematičnost, nepůvodnost, a zároveň nepřístupnost a mnohomluvnost, je Malurova souhrnná příručka zahrnující i ...

‣Více

„Aby vyprávěli svým dětem“

Paměť židovské obce v raně novověké Praze

Rachel L. GREENBLATTOVÁ

„Aby vyprávěli svým dětem“ / Paměť židovské obce v raně novověké Praze

Přeložil Pavel Sládek, Academia, Praha 2016, 320 s., 350 Kč, ISBN 978-80-200-2541-8


Slova 78. žalmu v názvu evokují mezigenerační sdílení vzpomínek. Synové mají svým potomkům vyprávět příběhy, které sami od otců zaslechli v dětství. Jde o esenci teorie o kolektivní identitě, utvářené tradováním společné paměti. Podle autorky byla memoriální kultura pražské židovské komunity přibližně v letech ...

‣Více

1906

Německočeská výstava Liberec – Deutschböhmische Austellung Reichenberg

ANNA HABÁNOVÁ (ED.)

1906 / Německočeská výstava Liberec – Deutschböhmische Austellung Reichenberg

Oblastní galerie Liberec, Liberec 2016, 272 s., 390 Kč ISBN 978-80-87707-18-0


Když se před 110 lety otevřely v Liberci brány průmyslové a řemeslné výstavy, byla to pro německy hovořící obyvatele (nejen) této oblasti při severní hranici historických českých zemí s Německem událost prvořadého významu. A také pro samotné město. Výstava potvrdila jeho pozici významného centra průmyslu a výroby v habsburské ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz