Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Technika, Evropa a studená válka

Aktuální číslo

Jednající obrazy

Jednající obrazy

Ondřej JAKUBEC

Milena BARTLOVÁ

Pravda zvítězila Výtvarné umění a husitství 1380–1490

Academia, Praha 2015, 360 s., 850 Kč, ISBN 978–80–200–2502–9


MILENA BARTLOVÁ UMÍ DOBŘE PSÁT KNIHY, jaké od historiků umění zpravidla očekáváme. Mezi ně patří třeba Poctivé obrazy. Deskové malířství v Čechách a na Moravě 1400–1460 (2001) či Mistr Týnské kalvárie (2004). Ty se podobně jako recenzovaná kniha věnují „umění husitské epochy“, tématu, v němž je autorka excelentní specialistkou. Zmíněné práce byly napsány spíše tradičně, i tak v nich ale byly základní uměleckohistorické postupy směřující k analýze děl prostředkem k nové definici umění, jež bylo někdy považované za stagnující, či dokonce úpadkové.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Dykova 15
101 00 Praha 10

Kontakty

E-mail
das@nln.cz
Telefon
224 220 191

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz