Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Druhý muž ve státě? Favorité na dvorech Habsburků v raném novověku

Aktuální číslo

Pražské parníky jako kulturní fenomén

Pražské parníky jako kulturní fenomén

Umění paroplavby po řece Vltavě v Národním technickém muzeu
Lenka JANSKÁ

Zásluhou filmu Hrdinný kapitán Korkorán s Vlastou Burianem a knihy Vlastimila Rady a Jaroslava Žáka Vzpoura na lodi Primátor Dittrich zůstane už asi navždy nejslavnějším pražským parníkem legendární Primátor Dittrich. Výstava v Národním technickém muzeu (NTM) však nyní odhaluje, že tato paroloď důstojným způsobem vstoupila také do dějin českého moderního malířství. Její podobu totiž zachytil roku 1923 Josef Šíma na známém plátně ze sbírky Moravské galerie v Brně, které bylo dlouhá desetiletí mylně považováno za vyobrazení osobního parníku na Seině. Typické zbarvení lodí Pražské paroplavební společnosti, paprsčité výřezy na kolesnici, skutečnost, že žádné podobné lodě se v té době v Paříži neplavily, stejně jako konfigurace terénu nenechávají diváka na pochybách. Jedná se o toto populární plavidlo z roku 1891 v kotvišti nad Šítkovským jezem v Praze. To je však jen jeden objev z mnoha, které výstava návštěvníkům nabízí.

...

Umění paroplavby po řece Vltavě 1865−2015 / Národní technické muzeum

www.ntm.cz
do 1. 11. 2015

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz