Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Druhý muž ve státě? Favorité na dvorech Habsburků v raném novověku

Aktuální číslo

ďas doporučuje k tématu

ĎaS doporučuje k tématu

Druhý muž ve státě? Favorité na dvorech Habsburků...

Václav Bůžek

Ferdinand Tyrolský mezi Prahou a Innsbruckem. Šlechta z českých zemí na cestě ke dvorům prvních Habsburků

HÚ FF JU, České Budějovice 2006, 325 s.


Rostislav Smíšek

Císařský dvůr a dvorská kariéra Ditrichštejnů a Schwarzenberků za vlády Leopolda I.

HÚ FF JU, České Budějovice 2009, 682 s.


Petra Vokáčová

Příběhy o hrdé pokoře. Aristokracie z českých zemí v době baroka

Academia, Praha 2014, 963 s.

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz