Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Svatá bába Ludmila

Aktuální číslo

recenze

Na uranu záleží! Středoevropský uran v mezinárodní politice 1900–1960

Vít SMETANA

Zbyněk ZEMAN – Rainer KARLSCH

Na uranu záleží! Středoevropský uran v mezinárodní politice 1900–1960

Přeložil Aleš Valenta, Academia, Praha 2020, 428 s., 495 Kč, ISBN: 978-80-200-3072-6


Dvanáct let po svém anglickém originále, vydaném nakladatelstvím CEU Press, vyšla v českém překladu práce bývalého profesora Oxfordské univerzity a autora řady knih a jeho o generaci mladšího německého kolegy, jenž proslul zejména monografií o německém nukleárním výzkumu za druhé světové války. Za cíl ...

‣Více

Dějiny a třídní vědomí. Studie o marxistické dialektice

Vojtěch ČURDA

György LUKÁCS

Dějiny a třídní vědomí. Studie o marxistické dialektice

Přeložil Lubomír Sochor, Filosofia – Academia, Praha 2020, 540 s., 430 Kč, ISBN: 978-80-7007-637-8


Nejznámější dílo maďarského levicového filozofa a politika Györgyho Lukácse (1885–1971) se dostává na knižní trh se značným zpožděním. Lukácsova práce vyšla téměř před sto lety a překlad Lubomíra Sochora vznikl na sklonku šedesátých let. V posrpnovém období nemohla být publikace vydána, Lukács byl považován za jednoho ...

‣Více

Čtvrtý lateránský koncil a české země ve 13. a 14. století

Martin NODL

Robert ANTONÍN a kol.

Čtvrtý lateránský koncil a české země ve 13. a 14. století

NLN, Praha 2020, 468 s., 529 Kč, ISBN: 978-80-7422-585-7


Byl čtvrtý lateránský koncil (1215) mezníkem pro dějiny církve a potažmo i celé společnosti v Českém království a Moravském markrabství? Podobnou otázku si kladly již generace historiků, nejvýrazněji Václav Novotný, Kamil Krofta, Václav Vaněček, Miroslav Boháček a Zdeňka Hledíková. Starší analytické výzkumy položily základy pro nové ...

‣Více

Emoce v obraze od středověku po současnost. Seminář dějin umění k poctě Ladislava Kesnera

Tomáš GAUDEK

Ivan FOLLETI – Jan GALETA – Ondřej JAKUBEC – Radka NOKKALA MILTOVÁ (eds.)

Emoce v obraze od středověku po současnost. Seminář dějin umění k poctě Ladislava Kesnera

Masarykova univerzita – Books & Pipes, Brno 2021, 132 s., 245 Kč, ISBN: 978-80-7485-229-9


Ladislav Kesner (narozen 27. března 1961) je jedním z nejpozoruhodnějších autorů (nejen) české (nejen) uměnovědy. Jeho badatelské průsečíky přírodních a humanitních disciplín vyvolávají zaslouženou pozornost a na poli dějin umění inspirují k jednomu z ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz