Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Svatá bába Ludmila

Aktuální číslo

Čtvrtý lateránský koncil a české země ve 13. a 14. století

Čtvrtý lateránský koncil a české země ve 13. a 14. století

Martin NODL

Robert ANTONÍN a kol.

Čtvrtý lateránský koncil a české země ve 13. a 14. století

NLN, Praha 2020, 468 s., 529 Kč, ISBN: 978-80-7422-585-7


Byl čtvrtý lateránský koncil (1215) mezníkem pro dějiny církve a potažmo i celé společnosti v Českém království a Moravském markrabství? Podobnou otázku si kladly již generace historiků, nejvýrazněji Václav Novotný, Kamil Krofta, Václav Vaněček, Miroslav Boháček a Zdeňka Hledíková. Starší analytické výzkumy položily základy pro nové interpretace – recenzovaná kniha stojí na ramenou obrů. Od staršího bádání ji odlišuje komplexnost. Jestliže meziválečná historiografie řešila povětšinou dílčí otázky, kolektiv autorů vedený Robertem Antonínem sledoval dopady lateránské christianizace ve vztazích mezi politikou, ekonomikou, církevněsprávní praxí a žitou zbožností. Výchozím bodem pro ně byla konstituce koncilu, jejíž překlad je připojen na konec knihy.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz