Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: LICHTENŠTEJNOVÉ

Aktuální číslo

recenze

Sláva republice! Oficiální svátky a oslavy v meziválečném Československu

Zdenko MARŠÁLEK

Dagmar HÁJKOVÁ – Pavel HORÁK – Vojtěch KESSLER – Miroslav MICHELA (eds.)

Sláva republice! Oficiální svátky a oslavy v meziválečném Československu

Academia – Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Praha 2018, 536 s., 585 Kč, ISBN: 978-80-200-2870-9, 978-80-87782-81-1


Kniha představuje meziválečnou republiku originální perspektivou „svátkové praxe“. Autoři především sledují proces utváření nového „státního kalendáře“, deklarujícího a směrem dovnitř společnosti také formujícího prvku státní suverenity a identity. Vyzdvihují symbolický význam festivit nejen jako formálního aktu ...

‣Více

Imago, imagines

Petr JINDRA

Kateřina KUBÍNOVÁ – Klára BENEŠOVSKÁ (eds.)

Imago, imagines. Výtvarné dílo a proměny jeho funkcí ve středověku v českých zemích od 10. do první třetiny 16. století

Academia, Praha 2020, 1428 s., 2200 Kč, ISBN: 978-80-200-3036-8


Kateřina Kubínová a Klára Benešovská, editorky náročně vypravené dvousvazkové publikace, v úvodu – v české odborné literatuře takto poprvé – mnohostranně analyzují sémantické a operativní funkce pojmu imago (ymago) ve středověké duchovní a hmotné kultuře. Následující texty tyto ...

‣Více

Arne Laurin (1889–1945)

Václav PETRBOK

Michal TOPOR – Daniel ŘEHÁK

Arne Laurin (1889–1945). Portrét novináře

Institut pro studium literatury, Praha 2019, 632 s., 300 Kč, ISBN: 978-80-87899-77-9


Pod neokázalým názvem uveřejnil literární historik a editor Michal Topor (ve spolupráci s bibliografem, historikem a překladatelem Danielem Řehákem) dvě objemné publikace – monografie doprovází edici Arne Laurin (1889–1945). Dopisy, Praha 2019. Vztahují se k novináři, mecenáši, překladateli a prozaikovi, jehož život je shodou podivných okolností rámován stejnými ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz