Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: LICHTENŠTEJNOVÉ

Aktuální číslo

Imago, imagines

Imago, imagines

Petr JINDRA

Kateřina KUBÍNOVÁ – Klára BENEŠOVSKÁ (eds.)

Imago, imagines. Výtvarné dílo a proměny jeho funkcí ve středověku v českých zemích od 10. do první třetiny 16. století

Academia, Praha 2020, 1428 s., 2200 Kč, ISBN: 978-80-200-3036-8


Kateřina Kubínová a Klára Benešovská, editorky náročně vypravené dvousvazkové publikace, v úvodu – v české odborné literatuře takto poprvé – mnohostranně analyzují sémantické a operativní funkce pojmu imago (ymago) ve středověké duchovní a hmotné kultuře. Následující texty tyto funkce a problematiku aplikují a analyzují v širokém spektru umělecké a materiální kultury spojené se sakrální, respektive mocenskou a elitní sférou.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz