Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: LICHTENŠTEJNOVÉ

Aktuální číslo

Sláva republice! Oficiální svátky a oslavy v meziválečném Československu

Sláva republice! Oficiální svátky a oslavy v meziválečném Československu

Zdenko MARŠÁLEK

Dagmar HÁJKOVÁ – Pavel HORÁK – Vojtěch KESSLER – Miroslav MICHELA (eds.)

Sláva republice! Oficiální svátky a oslavy v meziválečném Československu

Academia – Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Praha 2018, 536 s., 585 Kč, ISBN: 978-80-200-2870-9, 978-80-87782-81-1


Kniha představuje meziválečnou republiku originální perspektivou „svátkové praxe“. Autoři především sledují proces utváření nového „státního kalendáře“, deklarujícího a směrem dovnitř společnosti také formujícího prvku státní suverenity a identity. Vyzdvihují symbolický význam festivit nejen jako formálního aktu, ale zvláště coby způsobu propagandistického působení (svátek jako divadelní představení). Jednotlivé zvolené svátky a ve výsledku i kalendář jako celek měly zvýraznit „opěrné pilíře“ nového státu a jeho společnosti, zhmotňovat velké zakladatelské ideje a vybrané historické tradice a současně demonstrovat zásadní rozchod s minulostí, tedy s habsburským soustátím. Výběr svátečních dní ukazuje také na střetávání a částečně kompromisní spojování nových symbolů, vyjadřujících republikánské ideály v kontextu českého národního hnutí, s prvky kontinuity zažitých tradic, což se týkalo zvláště svátků církevních.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz