Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Dějepis pro dobu postfaktickou

Aktuální číslo

recenze

Bez sentimentu, bez výčitek

Ivan KAMENEC

Adam HUDEK – Michal KOPEČEK – Jan MERVART (eds.)

Čechoslovakismus

ÚSD AV ČR – NLN, Praha 2019, 480 s., 499 Kč, ISBN: 978-80-7285-229-1 a 978-80-7422-679-3


KOLEKTIVNÍ MONOGRAFIE ČECHOSLOVAKISMUS přináší kvalifikované analýzy fenoménu a pojmu, který má různé, více či méně výstižné definice. Mnoho rovin má i zkoumání jeho významu – historickou, politologickou, státoprávní, kulturní, filozofickou, národní, ale především účelově ideologickou. Pravděpodobně ještě dlouho zůstane v české i slovenské společnosti předmětem vášnivých polemik. Jeho projevy ...

‣Více

Kyjevská Rus. Dějiny, kultura, společnost

Jitka KOMENDOVÁ

Michal TÉRA

Kyjevská Rus. Dějiny, kultura, společnost

Pavel Mervart, Červený Kostelec 2019, 728 s., 649 Kč, ISBN: 978-80-7465-413-8


Historik a slavista Michal Téra předložil čtenářům impozantní knihu, v níž na více než sedmi stech stranách sleduje politické, kulturní, sociální a náboženské dějiny východoslovanského areálu od 3. tisíciletí př. n. l. až do konce 13. století. Podobný záměr by byl adekvátní celému týmu expertů – archeologů, historiků specializovaných na politické, hospodářské, sociální ...

‣Více

Kádry rozhodují, ovšem. Předjaří, pražské jaro a počátky normalizace v proměnách systému nomenklatury ÚV KSČ

Vojtěch ČURDA

Martin ŠTEFEK

Kádry rozhodují, ovšem. Předjaří, pražské jaro a počátky normalizace v proměnách systému nomenklatury ÚV KSČ

FF UK, Praha 2019, 152 s., 245 Kč, ISBN: 978-80-7308-905-4


Období šedesátých let, jeho nadějí a reformních pokusů bylo již v polistopadové historiografii několikrát reflektováno. V obecném povědomí a některých historických pracích bývá doba „tání“ chápána jako střet mezi komunistickým režimem (zosobněným stranickým aparátem) a občanskou společností, vytvářející podhoubí kulturní a politické obrody ...

‣Více

Náboženství Mayů

Monika BRENIŠÍNOVÁ

Zuzana KOSTIĆOVÁ

Náboženství Mayů

Karolinum, Praha 2018, 359 s., 380 Kč, ISBN: 978-80-246-3992-5


Zuzana Kostićová se mayistice věnuje dlouhodobě, již dříve zaznamenala velký ohlas její kniha Mayský kalendář, transformace vědomí, dva světy a rovnováha, zabývající se fenoménem roku 2012. V nové knize provází čtenáře dějinami mayského náboženství. Monografie je opatřena úvodem, poznámkovým aparátem, seznamem literatury, řadou kvalitně zpracovaných map z dílny Jaroslava Synka a doplněna skromnou obrazovou přílohou, již sama ...

‣Více

Křesťanský zápas o českou věc. Působení opata Opaska a organizace Opus bonum v československém exilu v letech 1972–1989

Jiří HAVELKA

Petr PLACÁK

Křesťanský zápas o českou věc. Působení opata Opaska a organizace Opus bonum v československém exilu v letech 1972–1989

Argo – ÚSTR, Praha 2020, 352 s., 328 Kč, ISBN: 978-80-257-3117-8 a 978-80-88292-54-8


Disident, undergroundový umělec, publicista, spisovatel a historik Petr Placák vydal naléhavou monografii o československém katolickém exilu ve Spolkové republice Německo v období let 1972–1989, konkrétně o činnosti břevnovského opata Anastáze Opaska. Naléhavost vychází jak ze skutečnosti ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz