Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Dějepis pro dobu postfaktickou

Aktuální číslo

Krátké, zábavné – a online

Krátké, zábavné – a online

HistoryLab.cz a změna stylu dějepisné výuky
Kamil ČINÁTL

HistoryLab je digitální dílna pro práci s prameny, kterou vytváří širší konsorcium institucí, jež se shodly na potřebě změny stylu dějepisné výuky a která vzniká v úzké vazbě na školní praxi. Desítky testujících učitelů poskytují průběžně zpětnou vazbu, kterou tvůrčí tým zohledňuje při vývoji aplikace. Aktuálně je veřejně přístupných pět desítek digitálních cvičení, jež se zaměřují na české i světové dějiny od roku 1918 do současnosti. Pokud si učitel vytvoří účet, může využívat i systém pro zadávání a správu cvičení ve výuce. Kromě testerů využívají tuto aplikaci i další učitelé, zejména v rámci distanční výuky v době karantény jejich počet výrazně narostl (jen za toto období evidujeme 15 000 vyplněných a uložených cvičení). V březnu 2021 bude dokončen vývoj dalších cvičení a řady doplňkových aplikací a HistoryLab bude plně k dispozici učitelům i dalším zájemcům, kteří se věnují historickému vzdělávání.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz