Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Dějepis pro dobu postfaktickou

Aktuální číslo

Náboženství Mayů

Náboženství Mayů

Monika BRENIŠÍNOVÁ

Zuzana KOSTIĆOVÁ

Náboženství Mayů

Karolinum, Praha 2018, 359 s., 380 Kč, ISBN: 978-80-246-3992-5


Zuzana Kostićová se mayistice věnuje dlouhodobě, již dříve zaznamenala velký ohlas její kniha Mayský kalendář, transformace vědomí, dva světy a rovnováha, zabývající se fenoménem roku 2012. V nové knize provází čtenáře dějinami mayského náboženství. Monografie je opatřena úvodem, poznámkovým aparátem, seznamem literatury, řadou kvalitně zpracovaných map z dílny Jaroslava Synka a doplněna skromnou obrazovou přílohou, již sama autorka považuje celkem pochopitelně vzhledem k účelu textu a dostupnosti obrazových publikací a internetu za nepotřebnou a ilustrativní. Bohužel publikace postrádá rejstřík, který by usnadnil orientaci v knize, jakož i její další užívání, zejména je-li jedním z jejích cílů sloužit jako přehledový text. Je však třeba uznat, že tuto skutečnost částečně kompenzuje bohaté členění textu do podkapitol.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz