Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Dějepis pro dobu postfaktickou

Aktuální číslo

Křesťanský zápas o českou věc. Působení opata Opaska a organizace Opus bonum v československém exilu v letech 1972–1989

Křesťanský zápas o českou věc. Působení opata Opaska a organizace Opus bonum v československém exilu v letech 1972–1989

Jiří HAVELKA

Petr PLACÁK

Křesťanský zápas o českou věc. Působení opata Opaska a organizace Opus bonum v československém exilu v letech 1972–1989

Argo – ÚSTR, Praha 2020, 352 s., 328 Kč, ISBN: 978-80-257-3117-8 a 978-80-88292-54-8


Disident, undergroundový umělec, publicista, spisovatel a historik Petr Placák vydal naléhavou monografii o československém katolickém exilu ve Spolkové republice Německo v období let 1972–1989, konkrétně o činnosti břevnovského opata Anastáze Opaska. Naléhavost vychází jak ze skutečnosti, že téma posrpnového exilu dosud leželo stranou systematické pozornosti, tak i z autorova zanícení.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz