Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Dějepis pro dobu postfaktickou

Aktuální číslo

Kádry rozhodují, ovšem. Předjaří, pražské jaro a počátky normalizace v proměnách systému nomenklatury ÚV KSČ

Kádry rozhodují, ovšem. Předjaří, pražské jaro a počátky normalizace v proměnách systému nomenklatury ÚV KSČ

Vojtěch ČURDA

Martin ŠTEFEK

Kádry rozhodují, ovšem. Předjaří, pražské jaro a počátky normalizace v proměnách systému nomenklatury ÚV KSČ

FF UK, Praha 2019, 152 s., 245 Kč, ISBN: 978-80-7308-905-4


Období šedesátých let, jeho nadějí a reformních pokusů bylo již v polistopadové historiografii několikrát reflektováno. V obecném povědomí a některých historických pracích bývá doba „tání“ chápána jako střet mezi komunistickým režimem (zosobněným stranickým aparátem) a občanskou společností, vytvářející podhoubí kulturní a politické obrody. Politolog a historik Martin Štefek se ve své monografii (vycházející z obhájené dizertační práce) zaměřil na spíše opomíjený aspekt pražského jara, kterým byly proměny kádrové politiky uvnitř komunistické strany v postalinském období.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz