Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Dějepis pro dobu postfaktickou

Aktuální číslo

Kyjevská Rus. Dějiny, kultura, společnost

Kyjevská Rus. Dějiny, kultura, společnost

Jitka KOMENDOVÁ

Michal TÉRA

Kyjevská Rus. Dějiny, kultura, společnost

Pavel Mervart, Červený Kostelec 2019, 728 s., 649 Kč, ISBN: 978-80-7465-413-8


Historik a slavista Michal Téra předložil čtenářům impozantní knihu, v níž na více než sedmi stech stranách sleduje politické, kulturní, sociální a náboženské dějiny východoslovanského areálu od 3. tisíciletí př. n. l. až do konce 13. století. Podobný záměr by byl adekvátní celému týmu expertů – archeologů, historiků specializovaných na politické, hospodářské, sociální či církevní dějiny, religionistů, historiků umění, slavistů, skandinavistů, turkologů aj. Píše-li autor takovou práci sám, je nucen v naprosté většině textu přebírat výsledky bádání odborníků.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz