Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Jak psát o světových dějinách?

Aktuální číslo

recenze

„Česká“, nebo „československá“ armáda? Národní složení československých vojenských jednotek v zahraniční v letech 1939–1945

Jan VAJSKEBR

Zdenko MARŠÁLEK

„Česká“, nebo „československá“ armáda? Národní složení československých vojenských jednotek v zahraniční v letech 1939–1945

Academia, Praha 2017, 528 s., 450 Kč, ISBN: 978-80-200-2608-8


Československá armáda za druhé světové války bývá popisována zpravidla očima nejoddanějších vojáků, emigrantů z okupované země, nejčastěji vojenských profesionálů. Jde o nejmotivovanější skupinu vojáků a přes nespornou kvalifikovanost tím vzniká zkreslený obraz. Zdenko Maršálek se vydal zcela jinou, novátorskou cestou. Za základ analýzy národnostního ...

‣Více

Obraz šlechtického panství v Čechách 1500–1750

Michal KONEČNÝ

Robert ŠIMŮNEK

Obraz šlechtického panství v Čechách 1500–1750

NLN, Praha 2018, 706 s., 699 Kč, ISBN: 978-80-7422-654-0


Ambiciózně pojatá monografie, zabývající se vizuálním zobrazováním panství a nemovitého šlechtického majetku, rozpracovává hned několik badatelských rovin. Autor se zamýšlí nad podobami a způsoby vyobrazení i nad důvody, které k mnohdy pozoruhodným obrazovým výstupům vedly, a v konečném důsledku také nad výpovědní hodnotou map, plánů a vedut, které dnes historici nejčastěji chápou ...

‣Více

Rudý hladomor. Stalinova válka na Ukrajině

Aleš ZIEGLER

Anne APPLEBAUMOVÁ

Rudý hladomor. Stalinova válka na Ukrajině

Přeložili Milan Dvořák a Daria Dvořáková, Pavel Dobrovský – Beta, Praha 2018, 400 s., 469 Kč, ISBN: 978-80-759-3009-5


Hladomor na Ukrajině v letech 1932–1933 náleží mezi největší tragédie a zločiny minulého století. Milníkem v jeho výzkumu byla práce Roberta Conquesta The Harvest of Sorrow: Soviet Collectivization and the Terror-Famine (1986; „Sklizeň žalu. Sovětská kolektivizace a násilný hladomor“). Teprve díky ní se uvedená ...

‣Více

Sáhnout si do ran tohoto světa. Perzekuce a rezistence Církve československé (husitské) v letech 1938–1945

Jiří VOGEL

Martin JINDRA

Sáhnout si do ran tohoto světa. Perzekuce a rezistence Církve československé (husitské) v letech 1938–1945

ÚSTR – Církev československá husitská, Praha 2017, 698 s., 180 Kč, ISBN: 978-80-879-1280-5 a 978-80-7000-141-7


Čtyřicet let socialismu příliš nepřálo bádání o církevních dějinách a ani po sametové revoluci nelze zrovna hovořit o „boomu“ moderní církevní historiografie. Nevytěžené archivy a dosud nezpracovaná témata přitom historikům nabízejí dostatek materiálů pro napsání solidních studií. Kniha ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz