Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Jak psát o světových dějinách?

Aktuální číslo

Česká historiografie a Balkán

Česká historiografie a Balkán

Od zkoumání slovanských kořenů k hledání souvislostí
Ondřej VOJTĚCHOVSKÝ

Zkoumání dějin je úzce spojeno s otázkou, kdo jsme a odkud pocházíme. Historie se ptá po původu společenství, jeho místě v čase a prostoru a jeho vztahu k okolním, sousedním společnostem. Velmi těsně tak souvisí s utvářením identity, která je tmelem každé lidské pospolitosti. Na počátku historie jako moderní vědní disciplíny v 19. století stál požadavek vědecké přesnosti, pravdivosti a objektivity. Na druhé straně se však historická věda v každém konkrétním sociálním kontextu obracela k tématům, která byla stěžejní pro aktuální potřeby emancipujících se společností, ať už v podobě státního, politického nebo etnicky definovaného národa.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz