Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Jak psát o světových dějinách?

Aktuální číslo

První, druhý, třetí svět…

První, druhý, třetí svět…

Studená válka jako globální fenomén
Jan KOURA

Výzkum střetu mezi Spojenými státy a Sovětským svazem, jenž dominoval mezinárodním vztahům ve druhé polovině 20. století, prošel v posledních třiceti letech výraznou interpretační proměnou. K ní do značné míry přispěl samotný konec studené války a zpřístupnění archivů bývalých komunistických zemí i rozšíření jejího vnímání jako konfliktu probíhajícího nejen na vojenské, politické a diplomatické úrovni, v rovině rozvědných operací, idejí, propagandy, sportu, ale také v analýze nových forem soupeření v podobě psychologické a zástupní války (tzv. proxy war). Odborný diskurz, utvářený dlouhou dobu anglosaskými autory, se díky výzkumu historiků z bývalých komunistických a koloniálních zemí začal v poslední letech výrazně revidovat a při současném výkladu dějin studené války je čím dál častěji zdůrazňován její globální charakter a podíl menších (a rovněž nestátních) aktérů na jejím průběhu a intenzifikaci. Kam přesně se ale dnes výzkum studené války ubírá a jakou výzvu může představovat pro českou historiografii?

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz