Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Memento Jan Palach

Aktuální číslo

číslo 1/2019

1/2019: Memento Jan Palach

Paměť, jedinec, společnost

[title image]

Blízký východ a severní Afrika ďasovský kompas editorial Filmové dědictví Historik na cestách knihovnička Misie na nočním stolku Národní muzeum Po první světové válce recenze výstavy Z knižních pokladů

Články k tématu

Memento Jan Palach

Paměť, jedinec, společnost
Editorka tématu: Iveta Coufalová

‣více

„Nelituji toho, co jsem udělal…“

Neznámé svědectví o smrti Jana Palacha a příběh jednoho „dotýkaného předmětu“
Lubomír SRŠEŇ

‣více

Záznam očitého svědectví Miloše Zabranského


‣více

Nádoby, bandasky, plechovky: Výběr z dokumentů


‣více

„Touhu po svobodě nezabiješ“

Svolinského pocta Janu Palachovi
Bedřich KOCMAN – Slavomil VENCL

‣více

Náměstí Jana Palacha

Provokace diletantsky zahalená do smutečního flóru
Martina PTÁČNÍKOVÁ

‣více

Samostatné články

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz