Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Memento Jan Palach

Aktuální číslo

    Ostatní čísla v tomto ročníku:

  • 1/2019

„Touhu po svobodě nezabiješ“

„Touhu po svobodě nezabiješ“

Svolinského pocta Janu Palachovi
Bedřich KOCMAN – Slavomil VENCL

Ohromující čin studenta historie Jana Palacha dne 16. ledna 1969 oslovil profesora Vysoké školy uměleckoprůmyslové (VŠUP) Karla Svolinského (1896–1986) navzdory generační vzdálenosti tak silně, že úctu k jeho oběti vyjádřil ještě během ledna dokonce několika pracemi, jimž však normalizační opatření od okamžiku vzniku až do konce života umělce zcela zamezila publicitu. Ke zveřejnění této obsahově významné složky pozdní fáze Svolinského tvorby tak dochází takřka až po půlstoletí od jejího vzniku.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Dykova 15
101 00 Praha 10

Kontakty

E-mail
das@nln.cz
Telefon
224 220 191

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz