Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Memento Jan Palach

Aktuální číslo

Memento Jan Palach

Memento Jan Palach

Paměť, jedinec, společnost
Editorka tématu: Iveta Coufalová

VÝBĚROVÁ CHRONOLOGIE

11. srpna 1948 Jan Palach [dále jen J. P.] se narodil v Praze

podzim 1966 J. P. začal studovat na VŠE

21. srpna 1968 počátek okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy

8. září 1968 na protest proti okupaci Československa se ve Varšavě zapálil Ryszard Siwiec

říjen 1968 J. P. zahájil studium na FF UK

16. ledna 1969 J. P. se u Národního muzea polil benzinem a zapálil

19. ledna 1969 J. P. zemřel v nemocnici

20. ledna 1969 v centru Plzně se zapálil Josef Hlavatý

25. ledna 1969 pohřeb J. P. (hrob na Olšanském hřbitově); zemřel J. Hlavatý

25. února 1969 na Václavském náměstí v Praze se upálil Jan Zajíc

4. dubna 1969 v Jihlavě se zapálil Evžen Plocek

22. října 1973 ostatky J. P. exhumovány a následně zpopelněny

březen 1974 urna s popelem J. P. uložena ve Všetatech

15.–20. ledna 1989 tzv. Palachův týden: protirežimní demonstrace

25. října 1990 urna s popelem J. P. slavnostně uložena na Olšanském hřbitově

28. října 1991 J. Palachovi propůjčen in memoriam Řád T. G. Masaryka 1. třídy

21. srpna 2018 Národní muzeum plánuje otevřít Památník Jana Palacha ve Všetatech

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz