Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Memento Jan Palach

Aktuální číslo

Od demokratizace k demokracii. Orální historie ve výzkumu soudobých dějin

Od demokratizace k demokracii. Orální historie ve výzkumu soudobých dějin

Od demokratizace k demokracii. Orální historie ve výzkumu soudobých dějin

konference

Katedra historie FF UP v Olomouci www.coha.cz

Česká asociace orální historie (COHA) ve spolupráci s Katedrou historie FF Univerzity Palackého v Olomouci a Archivem UP pořádají VI. mezinárodní konferenci, jež se ohlédne za možnostmi využití orální historie ve výzkumu soudobých dějin – zvýšená pozornost bude věnována významným dějinným mezníkům 20. století, mediálním a technologickým souvislostem orální historie a taktéž orální historii jako prostředku demokratizace dějin.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz