Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Jak psát o světových dějinách?

Aktuální číslo

České země v atlantickém prostoru

České země v atlantickém prostoru

Limity a výzvy provázaných dějin
Markéta KŘÍŽOVÁ

Doporučení, aby i historik mapující dění regionální nebo lokální o předmětu svého zájmu uvažoval v širších souvislostech, zní téměř banálně. Jeho naplňování ale může narážet na řadu limitů, počínaje možným rozsahem výsledné historické práce přes stupeň dochování, dostupnosti a srozumitelnosti relevantních pramenů až po rozhodnutí, do jaké míry rozšiřovat prostorovou a časovou zakotvenost studovaných jevů.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz