Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Jak psát o světových dějinách?

Aktuální číslo

Sáhnout si do ran tohoto světa. Perzekuce a rezistence Církve československé (husitské) v letech 1938–1945

Sáhnout si do ran tohoto světa. Perzekuce a rezistence Církve československé (husitské) v letech 1938–1945

Jiří VOGEL

Martin JINDRA

Sáhnout si do ran tohoto světa. Perzekuce a rezistence Církve československé (husitské) v letech 1938–1945

ÚSTR – Církev československá husitská, Praha 2017, 698 s., 180 Kč, ISBN: 978-80-879-1280-5 a 978-80-7000-141-7


Čtyřicet let socialismu příliš nepřálo bádání o církevních dějinách a ani po sametové revoluci nelze zrovna hovořit o „boomu“ moderní církevní historiografie. Nevytěžené archivy a dosud nezpracovaná témata přitom historikům nabízejí dostatek materiálů pro napsání solidních studií. Kniha Martina Jindry je uvedena impozantním výčtem navštívených archivů, farních, diecézních i sekulárních úřadů, ale i dosud žijících svědků dramatu okupace či jejich potomků.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz