Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Zikmund Lucemburský

Aktuální číslo

recenze

Marie Terezie… televizní

Na okraj dvoudílného koprodukčního filmu
Vít VLNAS

Představme si nějakou vánoční či novoroční televizní pohádku, kterou známe všichni, dejme tomu Pyšnou princeznu. A teď si představme, že na příběhu ani kulisách by se nezměnilo zhola nic, jenom princezna by se nejmenovala Krasomila, ale dejme tomu Judita, hodný král by byl třeba Břetislav, popletený starý monarcha Otto II. a prospěchářští rádci by slyšeli na jmé- na Jindřich Zdík a Petr z Aspeltu. Hloupost, napadne právem snad každého, kdo ...

‣Více

Koleje a město Problematika městské kolejové dopravy ve vybraných moravských a slezských městech

Milan HLAVAČKA

Michaela ZÁVODNÁ

Koleje a město Problematika městské kolejové dopravy ve vybraných moravských a slezských městech

Veduta – Ostravská univerzita, České Budějovice – Ostrava 2016, 326 s., 390 Kč, ISBN 978-80-88030-15-7, ISBN 978-80-7464-856-4


Doprava je fenoménem, který plní nejen ekonomické funkce – stává se i prostředníkem, který ve městě spoluvytváří například sídelní, obchodní a výrobní strukturu. Zasadíme-li výzkum městské kolejové dopravy do období industrializace, vzniká- ní nových (mobilních) technologií, prvních integrovaných sítí (pošta, telegraf ...

‣Více

František Tkadlík 1786–1840

Vít VLNAS

Šárka LEUBNEROVÁ (ed.)

František Tkadlík 1786–1840

Národní galerie v Praze, Praha 2017, 395 s., 380 Kč, ISBN 978-80-7035-636-4


Po loňské vynikající vý- stavě v Liberci (viz ĎaS 4/2017) se jeden ze zakladatelů moderního českého malířství František Tkadlík (1786–1840) se zpoždě- ním dočkal neméně vynikající publikace. Editorka Šárka Leubnerová ve spolupráci s dalšími odborníky na výtvarné umění 19. století (Markéta Dlábková, Radim Vondráček, Pavla Machalíková) vytvořili práci základního ...

‣Více

Polyxena z Lobkovic Obdivovaná i nenáviděná první dáma království

Jiří KOTYK

Marie RYANTOVÁ

Polyxena z Lobkovic Obdivovaná i nenáviděná první dáma království

Vyšehrad, Praha 2016, 528 s., 448 Kč, ISBN 978-80-7429-527-0


Autorka nové monografie úspěšně navázala na předchozí pokusy představit velkou dámu české renesance, jež v minulosti zaujala mnoho historiků i literá- tů, jak je to připomínáno v úvodu knihy. Život své hlavní hrdinky Polyxeny z Lobkovic (1566–1642) uchopila autorka strukturovaně od jejího dětství až po konec jejího života. Podařilo ...

‣Více

Alois Richard Nykl Padesát let jazykozpytce a filosofa

Martin KLAPETEK

Josef ŽENKA (ed.)

Alois Richard Nykl Padesát let jazykozpytce a filosofa

Karolinum – Národní muzeum, Praha 2016, 640 s., 450 Kč, ISBN 978-80-246-3354-1


V posledních letech vyšlo několik titulů věnovaných zahraniční práci významných českých orientalistů. V neposlední řadě je pozornost věnována pamětem polyglota Aloise Richarda Nykla (1885–1958), který se stal věhlasným odborníkem na andaluské a srovnávací literatury. Můžeme Nyklovu pozoruhodnou osobnost doprovázet světem jeho vzpomínek na dětství a mládí v ...

‣Více

Poslední mesiáš Proroctví a panovnická svrchovanost ve středověku

Iva ADÁMKOVÁ

Gian Luca POTESTÀ

Poslední mesiáš Proroctví a panovnická svrchovanost ve středověku

Přeložila Helena Lergetporer, Argo, Praha 2017, 228 s., 298 Kč, ISBN 978-80-257-2156-8


Kniha italského profesora milánské univerzity Giana Lucy Potesty je výsledkem jeho trvalého zájmu věnovaného středověkým náboženským dějinám, křesťanské spiritualitě a apokalyptickému myšlení obecně, konkrétně profetickým, apokalyptickým a mesianistickým textům s důrazem na osobnost Jáchyma z Fiore a jeho doktrinální dědictví. Luca Potestà své zkoumání pravidelně úročí v ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz