Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Zikmund Lucemburský

Aktuální číslo

Alois Richard Nykl Padesát let jazykozpytce a filosofa

Alois Richard Nykl Padesát let jazykozpytce a filosofa

Martin KLAPETEK

Josef ŽENKA (ed.)

Alois Richard Nykl Padesát let jazykozpytce a filosofa

Karolinum – Národní muzeum, Praha 2016, 640 s., 450 Kč, ISBN 978-80-246-3354-1


V posledních letech vyšlo několik titulů věnovaných zahraniční práci významných českých orientalistů. V neposlední řadě je pozornost věnována pamětem polyglota Aloise Richarda Nykla (1885–1958), který se stal věhlasným odborníkem na andaluské a srovnávací literatury. Můžeme Nyklovu pozoruhodnou osobnost doprovázet světem jeho vzpomínek na dětství a mládí v Rakousko-Uhersku a na životní pouti Evropou, Spojenými státy, Mexikem, Egyptem nebo Japonskem. V recenzované knize se před čtenářem otevírá důležitá součást několika různorodých celků.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Dykova 15
101 00 Praha 10

Kontakty

E-mail
das@nln.cz
Telefon
224 220 191

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz