Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Zikmund Lucemburský

Aktuální číslo

Zikmund Lucemburský jako duchovní otec podunajské monarchie?

Zikmund Lucemburský jako duchovní otec podunajské monarchie?

Sňatek Alžběty Lucemburské s Albrechtem Rakouským
Petr ELBEL

V historickém povědomí je Zikmund Lucemburský chápán jako první panovník, který se pokusil o vytvoření podunajské monarchie. Zároveň měl připravit půdu pro návrat Habsburků na římský trůn. Jeho jediná dcera Alžběta Lucemburská totiž svému manželovi Albrechtovi V. Rakouskému (1411–1439) přinesla dědická práva k Uherskému i Českému království, která se po Zikmundově smrti spojila s Rakousy do rozsáhlé personální unie. Vláda nad tímto soustátím zvýšila Albrechtovu moc a přispěla v roce 1438 k jeho volbě římským králem.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz