Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Zikmund Lucemburský

Aktuální číslo

Císař, jeho biskup a obrazy

Císař, jeho biskup a obrazy

Zikmund Lucemburský a Filibert z Coutances v Praze
Jan KLÍPA

Závěrečné měsíce svého života, jenž vyhasl v prosinci 1437, pobýval Zikmund Lucemburský v pražské metropoli. Usiloval zde o obnovu království a nalezení modu vivendi pro soužití utrakvistů a katolíků. Sám se snažil jít vzorem a účastnil se například utrakvistických bohoslužeb vysluhovaných arcibiskupem Janem Rokycanou, při nichž se podávalo podobojí dokonce i dětem, zároveň ale podporoval rekatolizační úsilí legáta basilejského koncilu, biskupa Filiberta z Coutances. Zikmundovy kroky byly nicméně přísně posuzovány a stále poměřovány tím, jak poctivě jsou za jeho vlády naplňována kompaktátní ujednání. Svědčí o tom jak stížnost českých šlechticů ze září 1437, která vypočítává císařovy neplněné sliby, tak pobouření, jež vzbudila až příliš spektakulární hromadná poprava Jana Roháče z Dubé a jeho družiny.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz