Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Zikmund Lucemburský

Aktuální číslo

Koleje a město Problematika městské kolejové dopravy ve vybraných moravských a slezských městech

Koleje a město Problematika městské kolejové dopravy ve vybraných moravských a slezských městech

Milan HLAVAČKA

Michaela ZÁVODNÁ

Koleje a město Problematika městské kolejové dopravy ve vybraných moravských a slezských městech

Veduta – Ostravská univerzita, České Budějovice – Ostrava 2016, 326 s., 390 Kč, ISBN 978-80-88030-15-7, ISBN 978-80-7464-856-4


Doprava je fenoménem, který plní nejen ekonomické funkce – stává se i prostředníkem, který ve městě spoluvytváří například sídelní, obchodní a výrobní strukturu. Zasadíme-li výzkum městské kolejové dopravy do období industrializace, vzniká- ní nových (mobilních) technologií, prvních integrovaných sítí (pošta, telegraf, železnice, telefon) a zrodu moderní liberální městské samosprá- vy, získáme nádherný příběh, který odhaluje mnohé přednosti i slabosti vznikající občanské společnosti. A chceme-li tento výzkum pojmout skutečně komplexně, pak musíme porozumět několika zdánlivě nesouvisejících sférám moderní lidské činnosti alespoň v triádě samospráva – legislativa – technologie, respektive trakce.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Dykova 15
101 00 Praha 10

Kontakty

E-mail
das@nln.cz
Telefon
224 220 191

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz