Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Zikmund Lucemburský

Aktuální číslo

Poslední mesiáš Proroctví a panovnická svrchovanost ve středověku

Poslední mesiáš Proroctví a panovnická svrchovanost ve středověku

Iva ADÁMKOVÁ

Gian Luca POTESTÀ

Poslední mesiáš Proroctví a panovnická svrchovanost ve středověku

Přeložila Helena Lergetporer, Argo, Praha 2017, 228 s., 298 Kč, ISBN 978-80-257-2156-8


Kniha italského profesora milánské univerzity Giana Lucy Potesty je výsledkem jeho trvalého zájmu věnovaného středověkým náboženským dějinám, křesťanské spiritualitě a apokalyptickému myšlení obecně, konkrétně profetickým, apokalyptickým a mesianistickým textům s důrazem na osobnost Jáchyma z Fiore a jeho doktrinální dědictví. Luca Potestà své zkoumání pravidelně úročí v četných příspěvcích, knihách či edicích středověkých textů. V knize Poslední mesiáš, jež čerpá rovněž z jeho bohaté přednáškové činnosti a zahraničních badatelských pobytů (za všechny jmenujme alespoň Mnichov, Kostnici, Paříž, Erlangen), představuje syntetický pohled na zrod mýtu apokalyptické postavy posledního císaře, spojovaného s druhým příchodem Krista a Posledním soudem.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Dykova 15
101 00 Praha 10

Kontakty

E-mail
das@nln.cz
Telefon
224 220 191

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz